Chọn Server khác nếu không xem được.
  •   1
  •   2
  •   đang tải
  •   đang tải


丈夫一喝酒就變得堅強。這天,七瀨伊織和老闆娘被叫到家裡,舉行了晚宴。老闆用酒的力量斥責了他的妻子。一場雙雄之戰,由此展開。為了阻止戰爭,他的部下七瀨八織的妻子提出了一個很好的建議。這就是換妻。

旅行時與親密朋友交換妻子
 Liên kết nhanh: sexfifa.com/386 
 Diễn viên: Iori Nanase